Pasaban os anos devagar, fuxían as ilusións e a morte romántica non chegaba, perdéndose na vista a miríada de grans do reloxo de area. Na memoria, as lembranzas difuminábanse catro décadas atrás. O seu corpo permanecía intacto, dentro dunha burbulla onde o descorrer era máis lento. A súa única solución sería marchar para unha estrela esvaecida. De cando en vez bota un ollo á terra, por iso dos indicios nocturnos (a partires das 4.40) dunha migalla de morriña inconexa.

9/03/2007Sabedes de quen son estos principios programáticos
e proposta de Preámbulo de Estatuto?


O punto de partida para o resgate e a institucionalización da autonomía de Galicia está nas pasadas eleccións do 15 de Xuño (de 1977): para os que defendemos o dereito de autodeterminación e, dentro del, cremos que un Estado federal é a alternativa aos dereitos de Galicia e aos problemas e España, sen rachar coa súa unidade, esta preautonomía é un paso e tamén a gran posibilidade de logralo nun futuro imediato".

"Galicia sitúase así, nun plano de lexitimidade xurídica, en absoluta igualdade coas outras dúas nacionalidades máis caracterizadas de España, Catalunya e Euskadi, e atópase a un paso da autonomía definitiva que virá dada con posterioridade á aprobación da Constitución".

"PREÁMBULO

O presente ESTATUTO DE AUTONOMÍA, elaborado por acordo conxunto das forzas políticas con importancia en Galicia, constitúe a materialización dunha arela multisecular da Nación Galega por reafirmar a súa identidade e conquistar a súa liberdade para autogobernarse.
Considérase como antecedente fundamental o Estatuto de Autonomía plebiscitado e aprobado polo pobo galego o 28 de Xuño de 1936. Recóllense aquí os valores históricos que contén, arrequentados e actualizados co aporte dos proxectos de bases e estatutos presentados á Xunta Preautonómica de Galicia polas forzas políticas e institucións públicas e privadas na nosa Terra, que se sintetizan no presente ESTATUTO DE AUTONOMÍA, para estabelecer as súas institucións de autogoberno e definir as relacións co Estado, dentro do marco constitucional en vigor.
No intre en que Galicia conquista as súas liberdades, constitúe unha obriga deixar testemuño de homenaxe aos milleiros de homes e mulleres que loitaron e loitan polos principios que informan este ESTATUTO, personalizado en catro galegos "bos e xenerosos": Ánxel Casal, Alexandre Bóveda, Alfonso R. Castelao e Xaime Quintanilla, que foron guieiros do Estatuto do 36.
Este estatuto sinala como supremos valores do seu ordenamento, a liberdade, a igualdade e a xustiza, alicerces para unha convivencia democrática que lle permite a Galicia avanzar nun camiño de prosperidade e acadar as cotas máis altas de calidade de vida nos aspectos social, cultural e económico, sen míngua dos dereitos das persoas e dos pobos.
O ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA significa a reiterada vontade, colectiva e libremente expresada pola Nación Galega, de manterse integrada no Estado Español e comprometerse solidariamente ao desenvolvimento común coas demáis Nacionalidades e Rexións que forman España, afondando no proceso autonómico democrático até os máis altos graus de aperfeizoamento.
Como concreción destes principios, en uso do dereito natural e constitucional, de Galicia para autogobernarse, os parlamentarios galegos aproban, o Pobo Galego refrenda e as Cortes Xerais Españolas ratifican o presente ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA".

Proposta de Preámbulo presentada polo PSdeG-PSOE en 1979. Paco Vázquez como un dos galos dese PSdG. Como involucionaron algúns...

3 Comments:

Blogger Zape (entre outras muitas cousas) said...

Bo exercicio de MEMORIA HISTÓRICA. Ou isto non o é?

Saúde

12:26 da manhã

 
Blogger Xan Guindán said...

Eran outros tempos, e Paco Vázquez fíxose maior. Como ves, non só os comunistas renunciamos aos nosos principios có tempo, tamén os socialistas.

12:22 da tarde

 
Anonymous Anónimo said...

Viva España

1:52 da tarde

 

Enviar um comentário

<< Home

 
adopt your own virtual pet!